Dorn therapie

Dorn therapie

Uitvoering
Bij deze methodiek heeft de cliënt een actieve bewegende rol. Het is een niet pijnlijke veilige methode om de wervelkolom en andere gewrichten manueel te behandelen en pijnvrij te maken. Manuele toepassingen gebaseerd op de Dorn methode, die in Duitsland is ontstaan, voldoet aan alle hoge eisen van zowel cliënt als behandelaar. De Dorn methode wordt afhankelijk van uw gezondheidssituatie eventueel met andere methodieken gecombineerd.
Oorzaken van problemen kunnen diverse soorten stress zijn:
Uitleg segmenten/reflexzones
Als er door verschuivingen in de wervelkolom allerlei klachten ontstaan noemt men dat segmentale verschijnselen. Uit elke wervel ontspringt nl aan de linker- en rechterzijde een zenuw en zo ontstaan uiteindelijk 31 of 32 paar ruggenmergsegmenten, die elk afzonderlijk een samenhangende eenheid vormen (reflexzone). In de reflexzone zijn diverse structuren/gebieden met elkaar verbonden:
Zenuw(en) (neurotoom)
Huid (dermatoom)
Orgaan/organen (viscerotoom)
Spier(en) (myotoom)
Bot(ten) (sclerotoom)

Zij kunnen elkaar in geval van een stoornis onderling beïnvloeden. Twee Duitse professoren (K. Hansen en H. Schliak) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar segmentale relaties. Uit dit onderzoek heeft men een overzicht samengesteld waaruit blijkt waar een storing effect heeft binnen het ruggenmergsegment. Vaak uiten de klachten zich ook in de huid en de spieren die met dit segment verbonden zijn. Manuele toepassingen volgens de Dorn Methode kan een zeer waardevolle aanvulling en/of oplossing zijn van een gezondheidsprobleem.