Dorn therapie

Dorn therapie

Uitvoering

Bij deze methodiek heeft de cliënt een actieve bewegende rol. Het is een niet pijnlijke veilige methode om de wervelkolom en andere gewrichten manueel te behandelen en pijnvrij te maken. Manuele toepassingen gebaseerd op de Dorn methode, die in Duitsland is ontstaan, voldoet aan alle hoge eisen van zowel cliënt als behandelaar. De Dorn methode wordt afhankelijk van uw gezondheidssituatie eventueel met andere methodieken gecombineerd.

Oorzaken van problemen kunnen diverse soorten stress zijn:

Mechanische stress

  • Door plotselinge, onverwachte bewegingen zoals misstappen, vallen, een ongeval.
  • Door chronische overbelasting bijv. dagelijks lang zitten, verkeerd tillen, lange autoritten. Maar ook door een bevalling kan een subluxatie (zie uitleg onderaan) ontstaan.
  • Klachten kunnen zich pas veel later voordoen.

Chemische stress

  • Je belast jezelf bijvoorbeeld teveel met bepaalde stoffen, zoals nicotine door roken, cafeïne door koffie, medicijnen, alcohol, aspartaam.
  • Of je hebt belastende eetgewoonten of drinkt te weinig water.
  • Ook milieuvervuilende stoffen hebben invloed op de belasting, hier hebben we zelf deels invloed op.
  • Voorbeeld: Teveel koffie kan bijv. een chronische subluxatie van de borstwervels veroorzaken. Het maagslijmvlies wordt teveel geïrriteerd door bepaalde stoffen, dat leidt tot teveel zenuwimpulsen naar het ruggenmerg. Hierdoor ontstaat een verkramping van o.a. de spieren tussen de wervels op dat niveau van het ruggenmerg. De spieren die tot dit segment behoren (lees evt. de uitleg over segmenten/reflexzones onderaan) zullen hierdoor minder goed kunnen bewegen en er ontstaat een subluxatie. Als de irritatie blijft voortduren vloeien impulsen over naar andere zenuwbanen zoals naar de grote buikspieren, met verkramping als gevolg.

Indien je dit wenst kan ik je tevens helpen met ontgiftingsmethoden en/of voedingsadviezen.

Psychische/emotionele stress

Als stress zich opbouwt geeft dit o.a. een verhoogde spierspanning en vaatvernauwing, wat o.a. leidt tot het ontstaan van subluxaties, die op hun beurt nog meer spierspanning geven en en vicieuze cirkel ontstaat. Op een gegeven moment is het tijd om de vicieuze cirkel te doorbreken!

Bij overbelasting door een vorm van bovengenoemde stress wordt door een automatische reflexmatige reactie het overlevingsmechanisme van het lichaam geactiveerd.De stress zet zich in het lichaam onmiddellijk vast en manifesteert zich als een spanningslijn rond spieren, pezen, bindweefsel, kraakbeen en/of ander weefsel. De stress geeft druk op zenuwen, wat leidt tot storingen in het communicatiesysteem en ontwricht de normale stroom van levensenergie in het lichaam.

Uitleg subluxatie

Bij een subluxatie raken (wervel)gewrichten uit hun ideale positie en/of is er een bewegings-beperking tussen (wervel)gewrichten.

Bijvoorbeeld bij subluxatie van het heupgewricht ontstaat een beenlengte-verschil, waardoor een bekkenscheefstand kan ontstaan en de wervels in de wervelkolom zich aanpassen aan de scheve positie. Een beenlengteverschil wijst bijna altijd op een subluxatie van het heupgewricht.

Uitleg segmenten/reflexzones

Als er door verschuivingen in de wervelkolom allerlei klachten ontstaan noemt men dat segmentale verschijnselen.

Uit elke wervel ontspringt nl aan de linker- en rechterzijde een zenuw en zo ontstaan uiteindelijk 31 of 32 paar ruggenmergsegmenten, die elk afzonderlijk een samenhangende eenheid vormen (reflexzone).

In de reflexzone zijn diverse structuren/gebieden met elkaar verbonden:

Zenuw(en) (neurotoom)

Huid (dermatoom)

Orgaan/organen (viscerotoom)

Spier(en) (myotoom)

Bot(ten) (sclerotoom)

Zij kunnen elkaar in geval van een stoornis onderling beïnvloeden. Twee Duitse professoren (K. Hansen en H. Schliak) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar segmentale relaties. Uit dit onderzoek heeft men een overzicht samengesteld waaruit blijkt waar een storing effect heeft binnen het ruggenmergsegment. Vaak uiten de klachten zich ook in de huid en de spieren die met dit segment verbonden zijn.

Manuele toepassingen volgens de Dorn Methode kan een zeer waardevolle aanvulling en/of oplossing zijn van een gezondheidsprobleem!