0181-325211 info@vitalya.nl

Testen

1. Hart- en bloedvatentest 29,00
Een niet-invasieve test voor een snelle screening van de kwaliteit van de bloedvaten. U krijgt hiermee een goede indruk van de mate van stijfheid en verkalking van de slagaders. Dit kan zorgen voor extra motivatie om voedingspatroon en leefstijl aan te passen. Naast de stijfheid van de slagaders meten we tegelijkertijd de hartslag en zuurstofsaturatie van het bloed. Middels deze test krijgen we een goede indruk van uw biologische leeftijd. Hart- en vaatproblemen ontstaan niet van de een op de andere dag, zij zijn in de meeste gevallen leefstijlgerelateerd.Aan de hand van de test kunnen we gerichten stappen zetten bijv. een voedingsanalyse, ontzuring, coaching, massagetherapie en eventueel geschikte ondersteunende suppletie.Ben je benieuwd of je leeftijd hetzelfde is als je echte leeftijd? Maak gerust een afspraak voor een test.
2. Menopauzetest 29,00
De menopauzetest is een uitgebreide vragenlijst en geeft inzicht in welk type menopauze je hebt en wat de beste keuze is in behandeling ervan. Uit langdurig onderzoek is nl. gebleken dat er 12 typen menopauze zijn en dat elk type een andere aanpak nodig heeft.
3. Voedingsdagboek Vitaminen/mineralen 29,00
Bij deze test hou je 3 dagen een voedingsdagboek bij. Aan de hand van het voedingsdagboek wordt een voedingsanalyse gemaakt. Hierin kun je precies zien wat de percentages zijn van alle vitaminen en mineralen die je eet en of je hier voldoende van neemt, of er tekorten zijn, de verhouding tussen koolhydraten, vetten, eiwitten etc. Aan de hand van deze test krijg je bruikbare adviezen op maat.
4. Vitaminen/mineralen/darmflora/opname test 49,00
Meet de waarden van vitaminen, mineralen, sporenelementen in de lichaamscellen,  de kwaliteit van je darmflora en de opnamecapaciteit van voeding in je darmen en je lichaam. Dit geeft je een goede houvast om te kijken waar je zou kunnen bijsturen in je voeding of anderszins om beter te functioneren, meer energie te hebben, af te vallen etc. Aan de hand van deze test krijg je bruikbare adviezen.
5. Vrije radicalentest 99,00
Met de Vrije Radicalentest kunnen we aangeven in hoeverre het lichaam belast is met vrije radicalen. Vrije radicalen zijn simpel gezegd afvalstoffen die ontstaan bij diverse natuurlijke processen in het lichaam. Vrije radicalen kunnen ook ontstaan door invloeden van buiten af, zoals slechte voeding, stress, sigarettenrook, straling, chemicaliën, medicijnen etc. Teveel vrije radicalen kunnen in ons lichaam veel schade aanrichten, doordat ze allerlei soorten cellen vernietigen en organen functioneel beschadigen. Aandoeningen die in verband worden gebracht met een teveel aan vrije radicalen zijn o.a. allergieën, ontstekingen, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het zenuwstelsel en degeneratieve ziektebeelden.Het niveau vrije radicalen in het bloed kan gemeten worden door te kijken naar de wijze van stolling van een druppel bloed.
6. Darmflora test 99,00
Bij de volgende ziekten en klachten is een test ter bepaling van de samenstelling van de darmflora aan te raden.
Winderigheid, verstopping, buikpijn, spastische darmen, chronische infecties van het maagdarmkanaal, chronische infecties van de luchtwegen, allergieën, huidziekten, ziekten veroorzaakt door het milieu.Waarom is deze test bij zoveel verschillende klachten van belang?
Bacteriën zijn in grote hoeveelheden aanwezig op de huid en in de slijmvliezen, maar de hoeveelheid bacteriën in onze darmen overtreft werkelijk alles. In de dunnen en dikke darm alleen al leven naar schatting 100 biljoen bacteriën, veel meer dus dan het totale aantal lichaamscellen van ons lichaam! Samen met microben vorm de bacteriën de zgn. microflora van de darmen of kortweg: de darmflora. De darmflora bevat vnl. nuttige bacteriën die ons op vele manieren ondersteunen en spelen een essentiële rol in ons afweersysteem. Natuurgeneeskundig gezien ontstaat 75% van de ziektes vanuit de darmen. Vaak wordt de darmflora op vroege leeftijd aangetat en vervolgens nooit meer opgebouwd met chronische ziektes als gevolg.Wat wordt er onderzocht:
PH waarde, vertering van koolhydraten, vetten en eiwitten, aanwezigheid van de goede darmbacteriën (darmflora), aanwezigheid van ziekteverwekkende organismen zoals bacteriën, parasieten, gisten en schimmels. Aan de hand van het onderzoek kan een beeld worden verkregen van de spijsvertering, de staat van je immuunsysteem en eventuele aanwezigheid van ziekteverwekkers.
7. Energetisch morfologische bloedtest 109,00
Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 liter bloed rond met een uiterst waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem.
Bloedtesten in de reguliere zorg kan bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Maar uit het bloed kan veel meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen en energetische belastingen aantonen.
Uw bloed wordt naar een lab gestuurd waar regulier opgeleide mensen werken die de juiste interpretatie kunnen maken van de uitslag.
Op welke verstoringen wordt getestt?
Vrije radicalen belasting
Leverbelasting
Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische en dysbiotische belasting
Parasietenbelasting
Borrelia belasting
Adrenale status
Ph balans
B12 status
Vitaminenpanel
Mineralenpanel
Spoorelementenpanel
Toxische belasting
Virale belasting
Bacteriële belasting
Geopatische stress
PancreasinsufficiëntieTevens worden de reguliere waaren gemeten en geanalyseerd.
Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
Rode bloedcellen (erytrocyten)
Witte bloedcellen (leukocyten)
Hemoglobine (Hb)
Hematociet (Ht)
Mean Corpuscular Volume (MCV)
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (HCHC)De uitslag van de test komt na plm. 2 weken binnen. We maken een vervolgafspraak om de uitslag en advies op maat te bespreken, dit neemt ongeveer 1 uur in beslag (consultkosten 65,00).