0181-325211 info@vitalya.nl

Christina von Dreien

Christina von Dreien is geboren in 2001 in Zwitserland. Vrijheid, waarheid en liefde zijn de belangrijkste peilers van haar visie en werk. Als 8 jarig meisje praatte zij al over het kwantumveld, andere dimensies en meer. Zij voelt zich gedreven om mensen te leren hoe zij zichzelf kunnen helen en daarmee de hele wereld helpen helen. Ze geeft in haar laatste boek “Uiteindelijk is alles goed” ook tips en informatie hoe je met de huidige situatie om te gaan.
De mensheid is toe aan nieuwe informatie, informatie die direct aansluit op wat er nu op aarde gaande is.

Christina von Dreien: Licht, Liefde, Vrede, Verbondenheid

Christina von Dreien (2001) is op Aarde om licht en vrede te verspreiden.
Ze zegt zelf hierover:
‘Het licht is al overal op de wereld. Er is alleen nog iemand nodig die op de aan-knop drukt.’ Ze is vanuit haar diepste Innerlijk bereid om haar bestaan ​​in dienst te stellen van de wereldwijde verandering naar het positieve en constructieve. Doordat ze multidimensionaal kan waarnemen, is ze in staat om onvoorstelbaar veel informatie vanuit allerlei gebieden en invalshoeken tegelijk te verwerken en te overzien. Ze beschouwt haar gaven niet als uitzonderlijk, maar als een natuurlijk bijkomstigheid van haar ware Zijn.

Christina von Dreien over de 5e dimensie

Christina is geboren met een uitzonderlijk hoog trillingsniveau, een sterk verruimd (multidimensionaal) bewustzijn, paranormale vermogens, en toegang tot buitengewone kennis op allerlei gebieden.

Ze praat over wie wij als mens werkelijk zijn, waarom de omstandigheden op Aarde op dit moment zijn zoals ze zijn, en in welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen.
Vrijheid, Waarheid en Liefde zijn de belangrijkste pijlers van haar visie en werk.

Doel is om ons een hoger perspectief te geven op alles dat ons op aarde bezighoudt. Ze komt daarbij met verrassende, veel diepgaandere informatie dan die we tot nu toe via bv. de wetenschap kennen.


“In ons diepste wezen zijn we allemaal gelijk. Niemand is verder dan een ander, geen licht is helderder dan een ander licht en geen enkele levenstaak is belangrijker dan een andere levenstaak. We zijn geen mensen die goddelijke wezens worden, maar goddelijke wezens die hier een ervaring als mens hebben.


“We zijn allemaal als Licht geboren,
en iedereen zal zich weer herinneren dat hij Licht is.
Dat zal onze toekomst zijn!

Er zal een groot Licht ontstaan
en dit Licht ben jij.
Alles zal Helen,

en deze Heling ben jij.
Er zal een ommekeer naar Liefde zijn,
En deze ommekeer naar Liefde ben jij.

Dan zal Liefde
de standaard van elk land zijn
en zal het visioen over het Goede
de toekomstige wet van elk land zijn.
Eén sprankje Licht zal zich
tot een hemels Licht ontwikkelen.”

Het zal Licht worden!


Naar een hogere trilling of frequentie: wat kun je zelf doen?

Christina praat veel over naar een hogere trilling of frequentie gaan. De mensheid gaat naar een hogere trilling en ook aarde zelf gaat naar een hogere frequentie. In deze hogere trilling kunnen de lagere frequenties (boosheid, angst, geweld, oorlog etc) niet “overleven”.

`Het is juist in deze tijd onze verplichting en verantwoordelijkheid om gelukkig te zijn. 
Want als we gelukkig zijn,
kunnen we daarmee zowel onszelf als andere mensen,
en daarmee ook de hele wereld helpen.
Angst en ongelukkig zijn maken ons ziek.
Maar als het goed met ons gaat en we gelukkig zijn,
kunnen we andere mensen met onze gezondheid en ons geluk inspireren”.

Wat kun jij doen om zelf in een hogere trilling te komen, en zo ook het collectief in een hogere trilling te brengen? (uit het 2e boek: het visioen over het Goede).
NB: om sommige punten goed te begrijpen is het raadzaam de boeken (of in ieder geval 1 boek) van Christina te lezen…

Dingen die je op Geestelijk Vlak kunt doen:

 • Je eigen zielspad bewandelen en je roeping vinden en vervullen.
 • Jezelf als goddelijk schepsel erkennen, en zelfacceptatie, Zelfrespect en Zelfliefde tot bloei laten komen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je lot.
 • Karmische inprentingen en stressvolle denk- en gedragspatronen opsporen en transformeren.
 • Je ware potentieel ontdekken en ten behoeve van de mensheid verwezenlijken.
 • Met humor en lichtheid in het leven staan en vreugdevol in het hier en nu leven.
 • Reïncarnatie, de wet van karma en de andere spirituele wetten in je wereldbeeld opnemen.
 • Het bestaan van geestelijke begeleiding in je wereldbeeld opnemen en bewust met je eigen geestelijke team communiceren.
 • Het verleden afsluiten door je los te maken van geloften, beloften, astrale constructies, trauma’s, dingen die je hebt gezworen en dergelijke.
 • Jezelf en en anderen vergeven.
 • Positief denken en positieve dingen wensen.
 • Positieve, verheffende karaktereigenschappen (deugden) ontwikkelen en zo minder positieve eigenschappen overwinnen.
 • Altijd de vrije wil van andere levende wezens respecteren.
 • Met je gedachten, woorden of daden geen schade toebrengen aan andere levende wezens.
 • Je dankbaar, behulpzaam en waarderend naar anderen opstellen.
 • Liefdevol omgaan met dieren, planten, stenen en in het algemeen met alles wat wordt gecreëerd.
 • Kritisch tegenover de massamedia staan en zelf nadenken.
 • Je innerlijk losmaken van het heersende systeem van onlicht.
 • Je concentreren op de essentie van het leven en jezelf van alle onnodige ballast bevrijden.
 • Jezelf omringen met goede, lichtvolle dingen.
 • Je bewuster worden van jezelf en de wereld om je heen.
 • Leefruimtes reinigen en energetiseren.
 • Het land en de lucht reinigen en harmoniseren.
 • Meditatie en mindfulness beoefenen.

Dingen die je op Lichamelijk / Fysiek vlak kunt doen:

 • Je lichaam ontgiften.
 • Bewust en gezond eten.
 • Voldoende bewegen.
 • Voor voldoende slaap en ontspanning zorgen.
 • Yoga, qi gong en dergelijke beoefenen.

Dingen die je samen met anderen kunt doen:

 • Contacten onderhouden met gelijkgestemden die ook voor de kant van het licht hebben gekozen.
 • Een wereldwijd netwerk van gelijkgestemden creëren en ervaringen met elkaar uitwisselen.
 • Elkaar ondersteunen bij het verhogen van je persoonlijke trilling.
 • De kinderen van de nieuwe tijd zien zoals ze zijn en hen in de samenleving ondersteunen.
 • Kritisch tegenover het systeem van het onlicht staan (zonder ertegen te vechten) en samen met anderen naar haalbare alternatieven zoeken.
 • Alternatieve leefmodellen in de praktijk brengen.
 • In groepen mediteren.

Boeken Christina von Dreien

Er zijn 2 boeken over de jeugd en het gedachtegoed van Christina die geschreven zijn vanuit het gezichtspunt van haar moeder Bernadette von Dreien. Moeder Bernadette schrijft over de uitzonderlijke ontwikkeling van Christina in eerste 16 jaren, met veel teksten, uitleg, anekdotes en uitspraken van Christina zelf. Je kunt deze 2 boeken zien als een soort inleiding tot het het behoorlijk volgepakte boek 3, wat alleen teksten van Christina zelf bevat.
De boeken lopen op in intensiteit van de inhoud. Deel 1 is een verhaal met informatie. Deel 2 is verhaal, informatie en tips. Deel 3 bevat heel veel informatie, tips en oefeningen.
Als je al bekend bent met deze materie kun je ook bij boek 2 of 3 beginnen. Ben je nog niet zo bekend ermee dan is deel 1 een toegankelijke binnenkomer.

Het dunnere deel 4 is op 27 november uitgekomen en gaat specifiek over het huidige corona-jaar. In dit boek geeft Christina veel handvatten en tips hoe hier mee om te gaan/ in te staan.
Je kunt dit boekje los lezen, maar enige voorkennis is wel handig.

Tweeling als Licht geboren (2019)

Dit boek gaat over de bijzondere geboorte, het opgroeien, en de jeugd van Christina. We volgen moeder Bernadette op haar pad naar nieuwe inzichten door alles dat Christina vertelt en beleeft. Christina went aan en leert omgaan met onze driedimensionale wereld en school, en bereidt zich voor op haar toekomstige leven na school.~
Dit boek is erg toegankelijk, en leest erg makkelijk.

“Ik ben hier om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verruimd bewustzijn. Met een bredere horizon kunnen mensen zelf inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat op deze planeet, Ze kunnen dan voor elk facet van het leven nieuwe oplossingen en perspectieven ontwikkelen die succesvol en duurzaam zijn. Echter, mensen hebben een vrije wil. Het hangt enkel af van de keuzes die ze maken.”

Tweeling als licht geboren, Christina von Dreien
Tweeling als licht geboren

Het Visioen over het Goede (2019)

Dit tweede boek gaat over de verdere ontwikkeling die Christina doormaakt. Het einde van haar schooltijd, het begin van haar werk in het openbaar, en haar visie op het leven op Aarde.
Dit boek bevat ook veel Filosofische en Wetenschappelijk beschouwingen van Christina uit de periode tussen 2015 en 2017, en vergt daarom wat meer aandacht om te lezen.

Ik kom mensen laten zien hoe ze met het ‘onlicht’ kunnen omgaan.

Het visioen van het goede - Christina von Dreien
Het visioen van het goede

Bewustzijn Schept Vrede (2020)

Dit boek bevat teksten van Christina zelf uit seminars en interviews uit 2018 en 2019. Het bevat heel veel onderwerpen, en ook veel aanwijzingen en oefeningen hoe jezelf te helen. Veel waardevolle informatie. Als je niet bekend bent met dit soort onderwerpen is het echt heel veel en intensief. Als inleiding kun je deel 1 en 2 lezen.

Je hoeft niet altijd een reden hebben om gelukkig te zijn.
Je kunt het ook gewoon Zijn.

Bewustzijn schept Vrede

Uiteindelijk komt alles goed (november 2020) aanrader!

Praktisch boekje over hoe we in deze roerige tijd voor ons zelf bewust vrede en een gezonde, volmaakte wereld kunnen scheppen. Tips, handvatten en voorbeelden hoe we de verwarring en angstzaaierij rondom Corona constructief tegemoet kunnen treden.

27 November 2020 is een een dun boekje (95 blz) uitgekomen naar aanleiding van het afgelopen vreemde en gekke Corona/Covid-jaar 2020. Het bestaat uit teksten uit het seminar van 29 Aug 2020 in Salzburg, aangevuld met fragmenten uit andere seminars en nieuwsbrieven. Hier vind je een korte samenvatting van dit seminar in Salzburg, waarvan het grootste deel ook in het boek terecht gekomen is.

2020 was het jaar van maatregelen, protesten, wereldwijde crisis, angst, onveiligheid, nadenken over vijanden en elkaar de schuld geven.
Dit boek nodigt ons uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf. Wat kan ieder mens zelf concreet bijdragen, zodat ons huidige destructieve en zieke systeem uiteindelijk ten goede verandert?

 • In alles het positieve zien en dit bevorderen.
 • Onszelf openen voor nieuwe inzichten.
 • Jouw gedachten en gevoelens beïnvloeden jouw ervaringen, én de hele wereld.
 • Geen angst hebben, wat er ook gebeurt.
 • Erop vertrouwen dat aan het einde alles Goed zal zijn .
 • Onze spirituele helpers om ondersteuning vragen.
 • Tevredenheid, dankbaarheid en vergeving ontwikkelen, ook bij deze grote onrust en onzekerheden.

Angst is het enige echte probleem in het hele verhaal, omdat het onze heldere blik vertroebelt en onze trilling verlaagt.
Als je voortdurend bezig bent met overleven, interesseren ander dingen – bijvoorbeeld dat je een ziel of een hoger doel in het leven hebt – je minder, omdat je je dan met meer fundamentele dingen moet bezighouden. Om met filosofische of spirituele vraagstukken bezig te kunnen zijn, heb jeen omgeving nodig waar niet ales om overleven draait.

Het is belangrijk dat alle mensen die oprecht een volmaakte wereld willen, de handen ineenslaan als dat fysiek mogelijk is, en als dat niet mogelijk is, kunnen we het ook op energetisch niveau doen. 

“We kunnen elke dag visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, zolang we het ook maar blijven voelen. En met behulp van onze gevoelens kunnen we die volmaakte wereld ook manifesteren. We krijgen hulp vanuit de spirituele wereld, maar we moeten zelf ook iets doen. Iedereen is daarbij belangrijk. Iedereen kan visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, iedereen kan deze volmaakte wereld voelen en op die manier meehelpen aan de manifestatie ervan. Er is nog nooit iets nieuws ontstaan zonder dat er eerst een innerlijk beeld van werd gevormd. Alles moet eerst op fijnstoffelijk niveau bestaan voordat het in de materie kan worden gemanifesteerd. “

Wat mensen voelen zal worden gemanifesteerd. Als heel veel mensen bang zijn omdat ze verwachten dat er iets ergs gaat gebeuren, zal die angst zich steeds meer manifesteren, en dat gebeurt alleen maar door die angst.
Als we een betere wereld willen, moeten we het tegenovergestelde van angst voelen, vertrouwen, ongeacht wat er ons verteld wordt of de maatregelen, zodat deze betere wereld zich kan manifesteren.

Cristina’s aanwijzingen geven ons kracht en vertrouwen. We kunnen én zullen de prachtige genezen Wereld van Wereldvrede waar we allemaal naar uitkijken, zelf creëren, en wel NU.

Bronartikel met dank aan Hans Beenhakkers heb ik enigszins aangepast.


De boeken van Christina von Dreien worden in Nederland uitgegeven door uitgeverij Akasha.