0181-325211 info@vitalya.nl
Meer ontspannen?
De volgende methodieken kunnen je hierbij helpen
  • Haptonomische interactie
  • Mindfulness Based Cognitieve Therapie
  • EFT( Emotional Freedom Techniques)
  • Ademtraining
  • Onbeperkt ontspannen
  • Personal yoga fitness
Door aandachttraining ervaar je minder stress en meer rust en ontspanning in het nu. Door allerlei factoren (stressoren) in de omgeving of vanuit jezelf kan zich langzamerhand een teveel aan spanning opbouwen. Vaak wordt dit een vertrouwde toestand die je zelf nauwelijks meer waarneemt, maar die een voedingsbodem kan zijn voor klachten. Praten kan helpen inzicht te geven en meer acceptatie van een probleem geven. Praten alleen lost problemen zoals overmatige angst en stress echter niet op. Hiervoor is meestal iets meer nodig. Stress, spanning en negatieve emoties zoals boosheid, verdriet en angst zijn lichamelijke sensaties die niet tussen je oren, maar in je lijf zitten. Haptonomie, mindfulness, EFT (emotional freedom techniques,  )en ademtherapie worden ook binnen de reguliere hulpverlening en psychologie gebruikt en zijn evidence based (wetenschappelijk onderzochte werkzame methodieken). Onbeperkt ontspannen wordt ook aan groepen op lagere, middelbare scholen, HBO en instellingen met veel resultaat gedoceerd (zie ook www.onbeperkt-ontspannen.nl)
Aandachttraining helpt je te luisteren naar de behoeften en signalen van je lichaam, zodat je de grenzen van je lichaam leert herkennen en op een liefdevolle wijze leert je daarop af te stemmen, waardoor je ruimte creëert voor nieuwe ervaringen. Het tijdig herkennen van de signalen die je lichaam je geeft kan voorkomen dat je je grenzen overschrijdt en bepaalde ervaringen opslaat in je lichaam, waardoor de doorstroming stagneert en je ziek wordt.

Gewaarworden

Aandachttraining stimuleert mensen om hun oorspronkelijk lichaamsbewustzijn opnieuw te ontdekken. Het is een voortdurende uitdaging om niet meer voornamelijk vanuit het verstand te leven, maar opnieuw te luisteren naar wat het “ vanzelfsprekende “ lichaam te vertellen heeft.

 

Accepteren

Je wordt uitgenodigd alles wat je in het hier en nu gewaarwordt ten volle te accepteren zoals het is. Ophouden met het voortdurend veroordelen van jezelf en de anderen, met het steeds anders en beter willen zijn dan men is, zijn voorwaarden om zich te openen voor een positieve levensstroom.

 

In eigen kracht komen

Aandachttraining zet mensen aan hun eigen verantwoordelijkheid op te nemenn voor wat hen overkomt in het leven en de vragen wat ik wil, wat kan ik en wat doe ik serieus te nemen. Het stimuleert om niet te blijven hangen in schuld en verwijt naar het verleden in angst voor de toekomst en immobilisme en onmacht in het heden.

 

Stromen

Aandachttraining nodigt mensen uit zich te openen voor een vitale levensstroom. Ruimte geven aan emoties, gevoelens en impulsen is wezenlijk om het leven stromend, als een sprankelende, vreugdevolle en boeiende avonturentocht te beleven.

 

Haptonomie en pulsing

D.m.v. subtiele ritmische pulseringen wordt het zenuwstelsel zodanig geprikkeld, dat dit een diepe ontspanning geeft en effect heeft op diverse niveaus. De pulserende bewegingen echoën als het ware door het lichaam heen. Hierbij draag je het liefst soepel vallende kleding. Je ligt tijdens het pulsen op een massagebank.  Mensen ervaren meestal een diepe ontspanning en ruimte. Pulsen maakt je bewuster van jezelf en je lichaam. Heel geschikt als je veel in je hoofd zit, moe/gespannen bent, vast zit in jezelf, als je verlangt naar meer voelen, meer aanwezig zijn in je lichaam, of naar helend aangeraakt worden of gewoon als je nieuwsgierig bent. Tijdens een zwangerschap is dit ook een heel fijne én veilige methode.

 

Personal Yoga training

Personal yoga training kan een onderdeel zijn van een consult of we kunnen hier een aparte consulten voor plannen op maat. Oefeningen en trainingsschema worden afgestemd op jouw behoeften, blessure of klacht(en).