Werkwijze/principes

Welkom in mijn praktijk!

november 2015 172november 2015 175november 2015 178
De 5 principes Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik met de 5 natuurgerichte principes. In elk principe beschik ik als therapeut over uitgebreide scholing en kennis op HBO niveau om op een goede manier te kunnen werken  vanuit verschillende invalshoeken op een holistische manier (= kijkend naar de mens als geheel).

De 5 peilers van gezondheid zijn:

1 Prikkeloverdracht 
De prikkeloverdracht in het zenuwstelsel is van essentieel belang, zodat de overdracht van informatie in he hele lichaam goed kan functioneren.
In dit principe werk ik met massagetherapie, bindweefselmassage, trigggerpointtherapie, cupping, Dorn therapie, haptonomische interactie, mindfulness based cognitieve therapie, de 6 aanrakingen, behandelprotocollen hormonen en vrouwenklachten, behandelprotocollen stress en burn-out, VLOW borstweefseltherapie, gezondheidstesten

2 Voeding

Voeding heeft een essentieel effect op de mate van je vitaliteit en functioneren.
In dit principe werk ik met voedingstherapie, Dorn therapie, behandelprotocollen hormonen en vrouwenklachten, behandelprotocollen stress en burn-out, gezondheidstesten


3 Drainage
Het is van belang dat je je lichaam regelmatig reinigt van overtollige lichamelijke en geestelijke ballast.
In dit principe werk ik met voedingstherapie, ontgiftingsmethoden, Dorn therapie, manuele lymfedrainage, behandelprotocollen hormonen en vrouwenklachten, behandelprotocollen stress en burn-out, VLOW borstweefseltherapie, gezondheidstesten

4 Psyche

Het je bewust worden/zijn van ziekmakende patronen is van belang voor herstel en voorkoming of herhaling van een klacht.
In dit principe werk ik met haptonomische interactie, mindfulness based cognitieve therapie, Dorn therapie, de 6 aanrakingen, EFT, VLOW borstweefseltherapie, behandelprotocollen hormonen en vrouwenklachten, behandelprotocollen stress en burn-out, gezondheidstesten

5 Energie

Wanneer je beschikt over voldoende energie en deze goed door je lichaam kan stromen kan er herstel plaatsvinden.
In dit principe werk ik met haptonomische interactie, mindfulness based cognitieve therapie, Dorn therapie, triggerpointtherapie, acupressuur/energetisch profiel, de 6 aanrakingen, EFT, orthomoleculaire therapie, behandelprotocollen hormonen en vrouwenklachten, behandelprotocollen stress en burn-out, VLOW borstweefseltherapie, gezondheidstesten
Afspraak maken
Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts voor het maken van een afspraak. Voor afspraken kunt u bellen naar de praktijk, open van maandag t/m vrijdag 0181-325211. Ik ben dan soms niet bereikbaar, spreek dan gerust in op de voicemail, dan bel ik je z.s.m. terug. Een email sturen kan natuurlijk ook via het contactformulier.
Intakegesprek
Ik stuur je een vertrouwelijk gezondheidsformulier toe, dat je rustig thuis op het gemak kunt invullen. Bij de eerste afspraak bespreken we je klachten, nemen we het vertrouwelijk gezondheidsformulier door en vervolgen we met een consult en/of behandeling. Gemiddeld duurt een intake plus behandeling 1 uur tot max. 90 minuten.
Annuleren
Wanneer de afspraak niet door kan gaan graag 24 uur van te voren telefonisch of per email annuleren, er worden dan geen kosten berekend. Bij annulering binnen 24 uur moet ik helaas wel een half uur basisuurtarief van 30,00 euro in rekening brengen.
Meenemen
Graag 1 schoon badlaken meenemen. Op lokatie: 1 badlaken, schone ruimte, overige benodigdheden worden meegenomen.
Indien voor uw situatie aan te raden of wanneer u daar behoefte aan heeft wordt voor uw herstel samengewerkt met een arts,  fysiotherapie-, chiropractie- of  osteopathiepraktijk, psycholoog, maar ook met een sport- of gezondheidscentrum bijvoorbeeld. Ik heb een divers netwerk, als je zelf een ander voorstel hebt kan dat natuurlijk altijd.
Belangrijk: Lees onderstaande behandelovereenkomst even door op deze pagina. Deze door onze beroepsvereniging ingestelde behandelovereenkomst is bedoeld om mij als therapeut en u als cliënt te beschermen in geval van problemen. Bij de intake wordt aangenomen dat u ervan op de hoogte bent en akkoord bent met deze behandelovereenkomst. Het hoort gewoon bij een professionele manier van werken, that's it.

   De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.