Werkwijze

 

De 5 principes

Alles wat ik in mijn gereedschapskist heb kun je groeperen in de 5 natuurgerichte principes. In elk principe beschik ik als natuurgeneeskundig therapeut over voldoende scholing en kennis op HBO niveau om op een goede manier te kunnen werken  vanuit verschillende invalshoeken op een holistische manier (= kijkend naar de mens als geheel). De 5 peilers van gezondheid zijn:

  • 1 Prikkeloverdracht 
  • De prikkeloverdracht in het zenuwstelsel is van essentieel belang, zodat de overdracht van informatie in he hele lichaam goed kan functioneren.
  • 2 Voeding
  • Voeding heeft een essentieel effect op de mate van je vitaliteit en functioneren.
  • 3 Drainage
  • Het is van belang dat je je lichaam regelmatig reinigt van overtollige lichamelijke en geestelijke ballast.
  • 4 Psyche
  • Het je bewust worden/zijn van ziekmakende patronen is van belang voor herstel en voorkoming of herhaling van een klacht.
  • 5 Energie
  • Wanneer je beschikt over voldoende energie en deze goed door je lichaam kan stromen kan er herstel plaatsvinden.

Welkom in mijn praktijk!

november 2015 172november 2015 175november 2015 178

Afspraak maken

Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts voor het maken van een afspraak. Voor afspraken kunt u bellen naar de praktijk, open van maandag t/m vrijdag 0181-325211. Ik ben dan soms niet bereikbaar, spreek dan gerust in op de voicemail, dan bel ik je z.s.m. terug. Een email sturen kan natuurlijk ook via het contactformulier.

Meenemen

Graag 1 schoon badlaken meenemen.
Op lokatie: 1 badlaken, schone ruimte, overige benodigdheden worden meegenomen.

Intakegesprek

Ik stuur je een vertrouwelijk gezondheidsformulier toe, dat je rustig thuis op het gemak kunt invullen. Bij de eerste afspraak bespreken we je klachten, nemen we het vertrouwelijk gezondheidsformulier door en vervolgen we met een consult en/of behandeling. Gemiddeld duurt een intake 1 uur tot max. 90 minuten.

Belangrijk: Lees de behandelovereenkomst even door die onderaan deze pagina staat. Door onze beroepsvereniging is verplicht hier aandacht aan te besteden om mogelijke problemen te voorkomen.

Afhankelijk van klachten en wensen maken we in overleg eenmalig of meermalige afspraken, bestaande uit één of meerdere methodieken.
Indien voor uw situatie aan te raden of wanneer u daar behoefte aan heeft wordt voor uw herstel samengewerkt met een arts,  fysiotherapie-, chiropractie- of  osteopathiepraktijk, psycholoog, maar ook met een sport- of gezondheidscentrum bijvoorbeeld. Ik heb een divers netwerk, als je liever ergens anders heen gaat kan dat natuurlijk altijd.

Samenwerkingsnetwerk: fysiotherapiepraktijk Bastiaanssen, fysiotherapiepraktijk Waasdorp, osteopathiepraktijk Wendy Kriek, psychologiepraktijk/wandelcoach Helen Edwards, sportcentrum Todz

Annuleren

Wanneer de afspraak niet door kan gaan graag 24 uur van te voren telefonisch of per email annuleren, er worden dan geen kosten berekend. Bij annulering binnen 24 uur moet ik helaas wel een half uur basisuurtarief van 30,00 euro in rekening brengen.

Behandelovereenkomst, deze regelgeving is ingesteld door de beroepsvereniging:  

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC
Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen
de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken
aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de
cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de
inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of
onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde
(be)handelingen verrichten.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te
plaatsen.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen
naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te
hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij
deze eenzijdig beëindigen.

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de
overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut
een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC
Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig
heeft beëindigd.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding
van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst voortzet.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven
verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen
sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per
consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is
ontvangen op de rekening van de therapeut.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de
beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.