06-31000898 Signal, Bel of SMS mij op ma/di/wo dank je wel en tot horens/ziens! info@vitalya.nl

Wat is een EMB bloedtest?

Het is een bloedtestmethode, waarbij door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt naar het lab gestuurd voor onderzoek. Bij dit onderzoek wordt zowel met een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed én het eerder opgetekende ( klinische) verhaal van de cliënt.  

Er wordt gekeken naar verschillende parameters o.a. vitaminen/mineralenbalans, vetzurenbalans, vrije radicalen, schimmel- en andere pathogene belastingen, darmflora, enzymdeficiëntie, intoleranties voor voedingsstoffen, insulineresistentie, stressparameters, elektrostress, PNI verstoringen, neurotransmitters, hormonaal beeld.

De bloedtest onderzoekt o.a. op.:

Acanthocytose

Acanthocytose zijn samengetrokken erytrocyten met 3 tot 12 onregelmatige uitsteeksels (framboos).

Klinische interpretatie: deze vormverandering zegt is over de disbalans in het celmembraan. Het is een sterke uiting van vrije radicaalschade. De balans van antioxidanten is mogelijk niet goed.

Aggregatie

Men ziet hierbij dat erytrocyten als een tros aan elkaar kleven. Dit beeld wordt vaak gezien bij een disbalans in de vetzuurratio, membraanverstoring en het kan bij een slechte vertering van eiwitten zichtbaar zijn.

Anisocytose

Anisocytose wil zeggen: ongelijke vormen van erytrocyten.

Klinische interpretatie: Kan mogelijk te maken hebben met o.a. vochtinname, stress, B12, foliumzuur, toxiciteit.

Clouds

Clouds zijn een teken van ontstekingsprocessen, vaak ziet men er ook ‘vogelnestjes’ van fibrine.

Echinocytose

Echinocyten zijn erytrocyten met regelmatig verspreide korte uitstulpingen (10-30).

Klinische interpretatie: kan mogelijk als oorzaak hebben vochttekort, verstoorde zuur-base balans en niet optimale leverfunctie.

Hemolyse

Hemolyse is het spontaan oplossen van erytrocyten in plasma.

Klinische interpretatie: Hemolyse kan het gevolg zijn van een verstoring in de functie van het membraan, vaak door vervuiling en vrije radicalen.

Membraan souplesse

Membraan souplesse houdt in dat de celmembranen van de erytrocyten mooi soepel zijn.

Klinische interpretatie: Bij een verminderde membraan souplesse is er vaak sprake van een niet optimale vetzuurbalans. Ook bij een hoge vrije radicalen druk kan de functie van de membranen achteruit gaan.

Macrocytose

Ovale of ronde erytrocyten met een toegenomen diameter groter dan 8 microns.

Klinische interpretatie: Hierbij kan sprake zijn van een B12 deficiëntie en/of foliumzuur deficiëntie, waardoor de DNA synthese verstoord raakt.

Poikilocytose

Poikilocyten zijn erytrocyten die een afwijkende vorm met variatie vertonen, een afwisseling zowel kleur als vorm.

Klinische interpretatie: Sommige afwijkende erytrocyten kunnen benoemd worden. Lukt dat niet, dan kunnen we de diagnose niet goed stellen en spreken we van poikilocytose. Er kan sprake zijn van een verstoorde membraanfunctie en/of HB synthese, verstoorde vetzuurbalans en/of ijzerdeficiëntie.

Rouleaux vorming

Hierbij verkleven erytrocyten zich in de vorm van geldrollen.

Klinische interpretatie: Erytrocyten zijn normaal gesproken negatief geladen en stoten elkaar af. Bij rouleau vorming is er sprake een een verminderde uitwisseling van voedingsstoffen, zuurstof en afvalstoffen.

Spiculen

Spiculen zijn naaldvormige fibrine-achtige structuren.

Klinische interpretatie: spiculen en het LBA beeld zijn vaak een indicatie voor leverstress. Dit hoeft niet te betekenen dat er leverschade is.

Vrije radicalen

Wanneer men belast is met vrije radicalen ziet men witte plekken en/of bepaalde patronen in de morfologie, het bloed coaguleert dan niet of minder goed.

De test vervangt niet het reguliere bloedonderzoek, het is een andere wijze van meten en interpreteren.

Voorbeeld: wanneer je met RSI-klachten naar de huisarts gaan zal bijvoorbeeld Diclophenac worden voorgeschreven en fysiotherapie. Wanneer je met RSI-klachten naar een Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut gaat zal bijvoorbeeld mogelijk als (mede)oorzaak van deze klachten verzuring van het lichaam en een emotionele stressblokkade belicht worden. Beide vormen van aanpak kunnen elkaar aanvullen maar zijn qua interpretatie anders. Dit geldt ook voor testmethoden.

De EMB bloedtest als onderzoeksmethode heeft wel zijn sporen verdiend door de resultaten bij cliënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Therapeuten die hiermee werken horen terug dat ongeveer 70-80% van de cliënten verbetering opmerkt. Cliënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn vaak wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld een B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzer bij een wat te lage ijzerstatus.

Voor wie is een EMB test geschikt:

• Een cliënt die open staat voor holistische zorg en een motivatie heeft om leefstijladviezen en eventueel
een suppletieadvies op te volgen. (en ook de beperking beseft van complementaire zorg).
• Een cliënt die regulier al gescreend is en waar men “niet” uit komt.
• Preventief: Een check-up geeft mogelijkheden alleen zullen uitslagen soms gezien moeten worden
als pre stadia en zodoende mogelijk preventief behandeld worden.

 

Wat houdt de energetische meting in?

Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische
waarde worden via resonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale
gezondheid zichtbaar wordt. De apparatuur zendt een orgaanspecifieke trilling uit en ontvangt deze
terug van het orgaan, het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet
waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook
energetische trillingen/waarde.
Alles is energie’, volgens Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel
welbevinden.
Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau. De
beroemde vergelijking E=mc2 zegt vereenvoudigd: dat massa (materie) naar energie kan worden
omgerekend en vice versa. In de natuurkunde o.a. in de quantumfysica is allang bekend dat alles energie is, in de geneeskunde wordt nog weinig gebruik gemaakt van deze kennis.

Wil je meer inzicht krijgen in je gezondheid, je bloedbeeld en sta je ervoor open om de inzichten die eruit komen samen met mij te vertalen in concrete stappen om je gezondheid te verbeteren?

Je bent van harte welkom voor een afspraak, ik neem voldoende aandacht en tijd om je goed te begeleiden!

Kosten van de test inclusief consulttijd zijn 195,00.

Wanneer je als nieuwe cliënt komt wordt indien nodig eerst vooraf een intakeconsult gehouden (75,00) om af te stemmen wat de beste route is om je optimaal te kunnen begeleiden binnen deze holistische zorgverlening. Wanneer je al in de praktijk komt is dat niet noodzakelijk.

Na ongeveer 2 weken zijn de resultaten bekend en worden deze uitgewerkt in een persoonlijk adviesconsult waarin je praktische handvatten krijgt om mee aan de slag te gaan.

Het adviesconsult duurt plm. een uur, uurtarief is 75,00 euro.

Op je geluk en gezondheid! 

Warme groet, Andra

Pin It on Pinterest